Gia phạm container
Hotline : 0122 5555 491

Công Ty TNHH Cơ Khí Gia Phạm

Công Ty TNHH Cơ Khí Gia Phạm

Liên hệ : Phạm Ngọc Phú HL:  0122 5555 491

Địa chỉ : Trung Nam, xã Diên Toàn, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Depot : Thôn 5, xã Diên Hòa, Huyện Diên Khánh, T.Khánh Hòa

Liên hệ với chúng tôi